Dr. phil Per Ole Schovsbo skriver i anmeldelse i Historie-Online: ”Jørgen Burchardts mesterlige præstation har givet os et helt usædvanligt værk på 1518 sider, der både er et leksikon over dansk landtransport og en fortløbende beretning om landtransportens danske udvikling 1950-80. Værket er og bliver fundamentet for den kommende transporthistoriske forskning i Danmark”.
Hele anmeldelsen kan læses på Historie-Online