Kresten Søe Christensen har for DBC anmeldt bogen for de danske biblioteker. Han anbefaler bogen til alle store biblioteker og skriver i øvrigt:
“Et grundigt tekstmæsttet værk om alle aspekter af dansk vejtransports historie. Sammenfatningen er bredt anvedelig, og bindene supplerer hinanden fint. Den historiske ramme og de indlagte cases om udviklingen i div. branchedr er velfungerende i anskueliggørelse af emnets komplekse sammenhænge. Fremstillingen er generelt på ret højt niveau og ofte teknisk detaljeret.”