Direktør Jesper Buris Larsen, Danmarks Tekniske Museum, udtaler:


”Vi er stolte over at kunne udgive et teknologihistorisk hovedværk – vejtransportens danmarkshistorie i tre bind, her på Danmarks Tekniske Museum. Vejtransport er et af de væsentligste elementer i udviklingen af det moderne Danmark og der har i den grad manglet forskning indenfor dette felt.

 Det er vigtigt for os som det nationale tekniske museum, at kaste nyt lys over teknikkens udvikling, herunder vejtransportens historie. Med værket her kaster vi lys over ikke blot den teknologiske udvikling af køretøjer og maskiner men forklarer også, hvordan vejtransporten gennem det 20. århundrede har været en af de væsentligste bidragsydere til fordoblingen af Danmarks økonomiske velstand 1950 – 80. Desuden beskriver bøgerne hvordan har vejtransporten har medført en omfattende ændringer af lovgivning, virksomheders indretning og samfundets infrastruktur”.